41° 36' 45.7"N, 0º37'25.0"E >HISTÒRIA DE L'ART SENSE NOMS>Plaça de la Catedral, 2, Lleida
 
41° 36'50"N, 0° 37' 15.00E" >LA HISTÒRIA SENSE ART>Carrer del Sant Crist, 1, Lleida
 

41º37'04.3''N, 0º37'36.6''E >HISTÒRIA DE L'ART SENSE MI> La Seu Vella, 25002 Lleida

 
41º36'50.3''N, 0º37'15.5''E >L’ ART SENSE HISTÒRIA>Carrer del Sant Crist, 1, Lleida
 
41º37'02.6''N, 0º37'20.5''E >HISTÒRIA DE L'ART SENSE ART> Plaça Panera, 2, Lleida
 
41º36'48.6''N, 0º37'12.5''E >HISTÒRIA DE L’ART SENSE LLOC>Rambla d'Aragó, 10, Lleida
 
41º36'53.0''N, 0º37'36.0''E>HISTÒRIA DE L'ART SENSE NINGÚ>Plaça de la Paeria, 1, Lleida
 
41º37'12.0''N, 0º37'42.1''E >HISTÒRIA DE L'ART SENSE TU> Pl. de Josep Prenafeta, S/N, Lleida
 
41º36'46.4''N, 0º37'23.8''E>HISTÒRIA DE L'ART SENSE FE>Plaça de la Catedral, s/n, 25002 Lleida
 
41º36'52.3''N, 0º37'41.5''E >HISTÒRIA DE L'ART SENSE MÓN>Av. de les Garrigues, s/n, 25001, Lleida