+39° 28' 47.22", -0° 22' 57.88" >HISTÒRIA DE L'ART SENSE NOMS> Calle de Guillem de Castro, 118 València
 
+39° 28' 41.98", -0° 22' 59.53" >LA HISTÒRIA SENSE ART>Carrer de la Corona, 36 València
 
+39° 28' 44.72", -0° 22' 16.14" >HISTÒRIA DE L'ART SENSE MI> Carrer de Sant Pius V, 7 València
 
+39° 28' 27.21", -0° 22' 42.61"" >L’ ART SENSE HISTÒRIA> Plaça del mercat, 30 València
 
+39° 28' 11.27", -0° 22' 53.16" >HISTÒRIA DE L'ART SENSE ART> Carrer de Quevedo, 10 València
 
+39° 28' 22.85", -0° 22' 37.38" >HISTÒRIA DE L’ART SENSE LLOC> Carrer San Ferran, 12 València
 
+39° 28' 35.35", -0° 22' 25.14" >HISTÒRIA DE L'ART SENSE NINGÚ> Plaça de Sant Lluís Bertràn València
 
+39° 28' 45.83", -0° 22' 43.93" >HISTÒRIA DE L'ART SENSE TU> Carrer del Museu, 2 València
 
+39° 28' 11.18", -0° 22' 34.87" >HISTÒRIA DE L'ART SENSE FE> Plaça de l’ajuntament s/n València
 
+39° 28' 18.98", -0° 22' 22.41" >HISTÒRIA DE L'ART SENSE MÓN> Carrer Universitat, 2 València